به خانه بازی نارنج و ترنج خوش آمدید!

خانه بازی چیست؟

خانه ی بازی، محیطی امن، تمیز، شاد و صمیمی برای کودکان کمتر‌ از  ۷ سال و مادران آنهاست. کودکان شما می‌توانند در این محل، ضمن یافتن همبازی‌های تازه، از سرگرمی‌های متنوع استفاده کنند و اوقات شادی را در کنار مادران و همسن و سالان خود سپری نمایند. در خانه ی بازی نارنج و ترنج، نخستین اولویت‌های ما امنیت، پاکیزگی و نشاط کامل کودکان است که این کار با تعبیه کفپوش و دیوارپوش در تمام بخش‌ها، استفاده از وسایل امن و بی‌خطر، تنوع وسایل و تمیزی کامل محیط فراهم شده است. مطالب زیر را هم ببینید:

bg