امکانات

بعضی امکانات خانه‌ی بازی نارنج و ترنج عبارتند از:

  • اتاق ویژه کودکان زیر سه سال با سرگرمی‌های متنوع
  • تاب و سرسره و الاکلنگ خانگی
  • استخر با ۳۰۰۰ توپ
  • موتور برقی
  • استخر ویژه شن بازی با ۱۵۰ کیلوگرم خاک استاندارد بازی
  • آجرها و لوگوهای بسیار متنوع
  • ده‌ها وسیله‌ی تفریحی و آموزشی مناسب خردسالان
  • و …